Základní informace


Charakteristika:

Fotografická soutěž na téma „také v zimě může být zahrada krásná“.
Do soutěže se může přihlásit kdokoliv, kdo zašle elektronicky fotografii své zahrady nebo zahrady jiného vlastníka s jeho souhlasem, či foto určitých zajímavých částí zahrady z období, kdy již na zahradě nejsou kvetoucí rostliny. Zaslány mohou být i zajímavé stavební prvky v zahradě, zimní či vánoční výzdoba zahrady, zajímavé místo na zahradě, zahradní posezení a další pozoruhodné součásti zahrady.
Zaslané příspěvky budou zveřejněny na webu soutěže, kde budou moci návštěvníci webu hlasovat pro výběr nejkrásnější zahrady v zimě.

Termíny soutěže:

Posílání příspěvků do soutěže: od 7. 12. 2016
Uzávěrka zasílání příspěvků: 10. 2. 2017
Spuštění hlasování: 15. 2. 2017
Ukončení hlasování: 20. 3. 2017
Vyhlášení vítězů a předání cen: V rámci slavnostního Galavečeru souboru jarních veletrhů dne 24. 3. 2017 

Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny:

1. Cena – věcná cena v hodnotě Kč 10 000,-
2. Cena – dárková karta opravňující ke vstupu na všechny akce pořádané ABF, a.s. v PVA EXPO Praha v roce 2017 pro 2 osoby
3. Cena – věcná cena v hodnotě Kč 1000,-

 

Kontakt:
Ing. Regina Fibichová
manažerka FOR GARDEN, FOR GASTRO & HOTEL
T:   +420 225 291 238
M:  +420 602 302 771
fibichova@abf.cz