Vážení soutěžící v soutěži Zahrada v zimě


Jelikož bylo v našem registračním systému soutěže zjištěno, že u některých soutěžních obrázků došlo opětovně k obcházení systému hlasování a tím nedodržení pravidel soutěže (každý hlasující smí poslat pouze 1 hlas), upozorňujeme tímto na možnost organizátora nezapočítat pro konečné sčítání hlasů ty, u kterých je podezření, že nebyly zaslány v souladu s pravidly soutěže. Soutěžící, na jejichž účet byly zaslány takové (podezřelé) hlasy, mohou dále pokračovat v soutěži, ale z jejich účtu byly podezřelé hlasy odstraněny.